STO Garant

STO-reisgarantie

Vakantiechaletsxl is aangesloten bij Stichting Take Over Reisgarantie (STO-reisgarantie). Hiermee voldoen wij aan de wettelijke garantiestelling voor aanbieders van vakantiereizen.

De STO zal er, in geval van faillissement van de reisorganisatie, voor zorgen, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Marlucía Travel, maar betaalt u deze aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Vakantiechaetsxl. Alleen in geval van surseance van betaling of faillissement van Vakantiechalets, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Schuldeisers kunnen niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Mocht u reeds vertrokken zijn, zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, zodat u uw reis af kan maken, of naar huis terug kunt keren.

BOEKINGSPROCEDURE

Nadat u van Vakantiechalets een factuur/boekingsbevestiging heeft ontvangen, stuurt Certo Escrow u per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt hiermee inloggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot het doen van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom, of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom vóór vertrek betaald dient te zijn aan Stichting Derdengelden Certo Escrow.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

  • Indien Vakantiechaletsxl failliet gaat, zal STO nooit méér kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
  • Bij bovengenoemde manier van betaling zijn onze annuleringsvoorwaarden gewoon van toepassing.
  • Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van de genoemde betaalwijze.
    STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als reisorganisatie willen wij u graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Meer informatie leest u op:
http://www.sto-reisgarantie.nl
https://www.certo-escrow.com/nl/
Heeft u nog vragen over de STO-reisgarantie? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Op vakantie in een chalet naar uw wensen?

Vraag advies op maat aan!