Algemene voorwaarden

Hoe boek ik een reis bij Vakantiechaletsxl

U kunt via de website, de boekingspagina uw accommodatie boeken. Na de boeking ontvangt u een bevestiging per email. In deze mail ontvangt u een verzoek om een aanbetaling van 30% op de totale reissom. Uiterlijk 6 weken voor het vertrek moet het restant van de reissom zijn betaald, u ontvangt voor deze betaling geen factuur of reminder meer. Indien er ook vluchten geboekt zijn, bestaat de mogelijkheid dat deze volledig betaald moeten worden op het moment van het boeken van de reis.

Betaling

Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Vakantiechaletsxl gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Vakantiechaletsxl wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Vakantiechaletsxl, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van [naam onderneming] niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Boekingsprocecure en Betaling – Certo Escrow, STO Garant

Nadat u de boekingsbevestiging met de factuur heeft ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow (STO Garant) per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:
Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt. Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast. De reissom wordt pas op rekening van de reisorganisator gestort 1 dag na afronding van de reis/reispakket. Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van de boeking is van belang.

Aankomst en vertrek

De aankomstdag voor de accommodatie is bij weekreserveringen zaterdag. Op de eerste dag kunt u tussen 16.00 en 18:00 uur terecht in uw accommodatie. Vroegere aankomst is op eigen risico.
Eventuele afwijkingen op de aankomst- en/of vertrektijd staan vermeld bij de informatie, die u uiterlijk 2 weken voor aankomst bij de reispapieren ontvangt.
Indien u niet kunt aankomen op de gestelde tijden, dient u zelf de sleutelhouder/verhuurder hiervan op de hoogte brengen. Houdt u er rekening mee dat de sleutelhouder/verhuurder soms alleen de taal spreekt van het land waar u naartoe gaat. Op de laatste dag dient u om uiterlijk 10:00 uur klaar zijn voor vertrek.

Aantal personen

Het aangegeven personenaantal dat bij de accommodatiecode staat vermeld, is inclusief baby’s en kinderen en is het maximaal aantal toegestane personen. Indien u met meer personen de accommodatie wilt bewonen en dit meteen bij reserveren vermeld, dan vragen wij dit kosteloos voor u aan. Wij geven u echter geen garantie dat dit mogelijk is. Tevens kan het zijn dat een verhuurder hiervoor een extra bedrag vraagt. Indien u met meer personen aankomt dan is overeengekomen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder of VakantiechaletsXL.nl, heeft de verhuurder het recht u de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Er bestaat in dat geval geen recht op resitutie. E.e.a. wordt door VakantiechaletsXL.nl schriftelijk aan u bevestigd. U dient dit te controleren op uw reserveringspapieren om enig recht aan de toezegging te kunnen ontlenen.

Let op: staat bij de accommodatie bijvoorbeeld ‘2-4 personen’ dan betekent dit dat de woning ideaal is voor 2 personen en slaapplaatsen heeft voor maximaal 4 personen. VakantiechaletsXL.nl hanteert de volgende leeftijdsindeling: baby’s 0 t/m 3 jaar; kinderen 3 t/m 14 jaar; volwassenen vanaf 15 jaar.

Klachten/onvolkomenheden

VakantiechaletsXL.nl staat altijd voor u klaar! Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten heeft over uw accommodatie, neem dan direct contact op met de verhuurder, beheerder of sleutelhouder. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neemt u dan direct contact op met VakantiechaletsXL.nl.

U bent altijd verplicht om ons direct in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden. Doet u dit niet, dan vervallen uw mogelijke rechten. Wacht daarom niet tot u weer thuis bent, want achteraf kunnen wij helaas niets meer voor u betekenen. Indien noch de eigenaar/sleutelhouder, noch VakantiechaletsXL.nl tijdens uw verblijf een bevredigende oplossing hebben kunnen bieden, en u aan het einde van uw vakantie toch ontevreden huiswaarts keert, dient u ons schriftelijk en uiterlijk 2 weken na terugkeer hiervan op de hoogte te brengen. Tevens verspeelt u uw rechten op resitutie indien u vroegtijdig en zonder overleg met VakantiechaletsXL.nl uw accommodatie verlaat.

Mindervalide

De woningen die VakantiechaletsXL.nl verhuurt zijn niet specifiek aangepast voor mindervalide personen. Toezeggingen om trent specifieke vragen worden door VakantiechaletsXL.nl altijd schriftelijk aan u bevestigd. Geef daarom precies aan welke medische essenties voor u noodzakelijk zijn. Om enig recht aan de toezegging te kunnen ontlenen, dient u dit te controleren op uw reserveringspapieren.

Annuleringen

Annuleren is altijd mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Het bedrag van de annuleringskosten bedraagt:

Vanaf de datum van bevestiging tot 30 weken voor vertrek:
10 % van de totale prijs van de geboekte reis

29-24 weken voor vertrek:
30 % van de totale prijs van de geboekte reis

23-16 weken voor vertrek:
50 % van de totale prijs van de geboekte reis

15-08 weken voor vertrek:
70 % van de totale prijs van de geboekte reis

07-05 weken voor vertrek:
80 % van de totale prijs van de geboekte reis

04-00 weken voor vertrek:
95 % van de totale prijs van de geboekte reis

Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is mogelijk tot maximaal 7 dagen na uw reserveringsdatum. Deze annuleringsverzekering kunt u bij alle bank- en verzekeringsmaatschappijen afsluiten.

Bed- en handlinnen

Afhankelijk van de huiseigenaar zijn er bed- en handlinnen aanwezig. In de reispapieren zal vermeld staan of er bed- en handlinnen aanwezig zijn. Soms is het ook mogelijk om linnen ter plaatse te huren.

Let op: neem zelf extra hand- en theedoeken mee tenzij anders vermeld.

Bijkomende kosten

Sommige kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De bijkomende kosten dient u te betalen in de lokale valuta.

Indien de afkorting p.p.p.w. gebruikt wordt, dan betekent dit: per persoon per week en niet per woning.

Er zijn drie soorten bijkomende kosten:

  • Vast bedrag per week of verblijf; vast bedrag, hoogte onbekend: bijvoorbeeld toeristen belasting; kosten verrekend op basis van verbruik: bijvoorbeeld energie.
  • Verwarming betaald u naar verbruik of u betaald een vast bedrag; Elektriciteit betaald u naar verbruik of u betaald een vast bedrag; Waar energie vermeld staat betaald u een bedrag voor het totaal van verwarming, gas en elektriciteit;
  • Water betaald u naar gebruik of u betaald een vast bedrag.

Wij raden u aan samen met de verhuurder bij aankomst de meterstanden op te nemen én de verbruikskosten per eenheid na te vragen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eindreiniging

Zorg ervoor dat u de woning bij vertrek in alle gevallen opgeruimd en netjes achterlaat. Doet u dit niet, dan kan een deel van de borgsom worden ingehouden. Staat er vermeld dat u voor de eindreiniging dient te betalen, dan betaalt u de schoonmaakkosten éénmalig, aan het einde van het verblijf (vast bedrag of bedrag per uur, gemiddeld min. 2 uur). Deze kosten kunnen ook verrekend worden met een eventuele borg. Staat er vermeld dat u de eindreiniging zelf dient te verzorgen, dan bent u verplicht de woning volledig schoon achter te laten. Doet u dit niet, dan kan een deel van de borgsom worden ingehouden.

Toeristenbelasting

In de meeste plaatsen betaalt u ter plaatse verblijfsbelasting. Dit wordt per persoon per dag berekend. Veelal betaalt u alleen voor personen vanaf 14 jaar.

Waarborg

In de meeste gevallen wordt een waarborgsom gevraagd. U betaalt deze bij aankomst aan de sleutelhouder/eigenaar. Aan het einde van uw verblijf krijgt u het geld contant terugbetaald, met aftrek van eventuele kosten. De eigenaar kan zich het recht voorbehouden de waarborgsom niet bij vertrek te restitueren, maar het bedrag op uw rekening terug te storten. Als er sprake is van schade aan de woning of als de woning niet schoon wordt achtergelaten, kan de verhuurder een extra bedrag van de waarborg inhouden om de kosten te dekken. De waarborg moet bij aankomst contant betaald worden. Dit kan vrijwel nooit met een creditcard. Indien er schade wordt aangebracht aan de woning door de huurder kan deze later nog in rekening worden gebracht. Dit wordt afgetrokken van de borg en er kan nog een aanvullende factuur worden verstuurd om de herstelkosten te dekken.

Wij raden u aan bij aankomst én vertrek de accommodatie met de verhuurder/sleutelhouder te controleren.

U dient altijd uw IBAN nummer/BIC code van uw rekening mee te nemen, zodat de verhuurder de waarborg gemakkelijk op uw rekening kan terugstorten. Het IBAN nummer/BIC code vindt u op uw bankafschrift of uw bank kan deze informatie geven. Maak tevens duidelijke afspraken met de verhuurder over de methode van terugbetaling van de waarborg. Indien u de accommodatie eerder verlaat, meldt dit dan aan de verhuurder. Laat tevens uw adresgegevens en IBAN nummer/ BIC code achter, zodat de verhuurder de borg kan overmaken.

VakantiechaletsXL.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de waarborgsom en neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom. Het is voor VakantiechaletsXL.nl niet mogelijk om te bemiddelen in waarborgkwesties tussen u en de verhuurder.

Afrekening bijkomende kosten

VakantiechaletsXL.nl doet geen uitspraken over kosten die naar verbruik (nv) en ter plaatse worden afgerekend. Verlaat u de accommodatie op een ander tijdstip dan vermeld op uw reispapieren (bijvoorbeeld ’s nachts), dan bent u verplicht zelf een afspraak te maken met de eigenaar voor wat betreft de eindafrekening. VakantiechaletsXL.nl heeft geen inzage in meterstanden en is niet bekend met gehanteerde eenheidsprijzen, zodat zij hieromtrent geen standpunt in kan nemen en der halve achteraf niet kan bemiddelen en/of u tegemoet kan komen!

VakantiechaletsXL.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden in de afwikkeling van de bijkomende kosten tussen u en de verhuurder.
Heeft u ter plaatse nog vragen? De eigenaar staat u graag te woord!

Milieu

In verband met gescheiden afvalinzameling worden soms speciale vuilniszakken verstrekt. Soms wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht.
De kosten staan niet in alle gevallen bij de tekst vermeld, alleen indien deze kosten bekend waren. Deze kosten kunnen toch ter plaatse verlangd worden. Soms dient u uw afval zelf naar een speciaal inzamelingspunt te brengen.

In België dient u voor uw afval speciale vuilniszakken te kopen. Hiervoor wordt een extra bedrag in rekening gebracht. De eigenaar zal u instructies geven met betrekking tot het scheiden van het afval.

In Oostenrijk en Duitsland controleert men streng op het scheiden van het afval. Vraag uw eigenaar om instructies om trent het scheiden van het afval. Indien u zich niet aan deze instructies houdt, heeft de eigenaar het recht om het bedrag voor de eindreiniging te verdubbelen.

Reserveringskosten en Reisbescheiden

Op de bevestiging staan alle kosten op een rij: de reissom, de administratie- en reserveringskosten € 20. Wij verzoeken u de gegevens bij ontvangst te controleren en bij afwijkingen dit direct aan ons te melden. De juistheid van de gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid.
U vult de gegevens van uw reisgezelschap in en stuurt deze per omgaande terug naar VakantiechaletsXL.nl en doet meteen de eerste betaling (30% van de reissom). Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient u het restbedrag te hebben betaald.
Uiterlijk 2 weken voor vertrek ontvangt u via e-mail een bericht dat uw overige reispapieren met o.a. de routebeschrijving naar uw accommodatie online voor u klaarstaan. Uw reserveringsbevestiging/voucher is samen met de reisbescheiden uw bewijs van reservering. Het is belangrijk dat u deze meeneemt naar uw vakantiebestemming. Wilt u uw reis bescheiden niet ontvangen per e-mail geeft u dit svp aan bij uw reservering.

Bouw-, geluidshinder en milieurampen

Het kan incidenteel voorkomen dat er in de directe omgeving van een accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Indien VakantiechaletsXL.nl hiervan op de hoogte is, zult u uiteraard daarover worden geïnformeerd. VakantiechaletsXL.nl kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken, landbouwwerktuigen, etc.. Tevens kunnen wij u niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek. Wij adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.

Inventaris

In al onze accommodaties zijn de volgende voorzieningen in ieder geval aanwezig (tenzij anders vermeld):

  • complete keukeninrichting inclusief koelkast;
  • toilet;
  • goede kussens, dekens en/of dekbedden;
  • zit-/ligbad en/of douchegelegenheid.

U kunt ervan uitgaan dat de inventaris toereikend is voor het aangegeven aantal personen. Het kan voorkomen dat u in de vakantiewoning een 2-pits kookstel aantreft i.p.v. een 4-pits en dat sommige typische kookgerei, zoals een kaasschaaf niet aanwezig is. Bij eventuele tekortkomingen raden wij u vrijblijvend aan om in overleg te treden met de eigenaar.

In veel accommodaties wordt gebruik gemaakt van een boiler. Normaal gesproken is de inhoud hiervan toereikend voor dagelijks gebruik. Mocht dit niet het geval zijn, dan raden wij u aan om in overleg te treden met de eigenaar. Het kan voorkomen dat de boiler waterbesparend afgesteld staat.

In sommige gevallen staat bij de bedden vermeld dat deze voor kinderen geschikt zijn. Dit houdt in dat de bedden korter of smaller zijn dan een doorsnee 1-pers. bed. Indien de afmeting ons bekend is, wordt deze vermeld, zo niet dan wordt volstaan met de vermelding dat het bed voor kinderen geschikt is.

Bij veel accommodaties staat vermeld dat er KTV met satelliet aanwezig is. Houdt u er rekening mee dat deze satelliet alleen de zenders van het land ontvangt en slechts in sommige gevallen Nederlandse zenders.

In de teksten bij de woningen komt u de volgende beschrijvingen tegen:

zit/eethoek
De zit- en eethoek is gecombineerd. Er is geen aparte zithoek aanwezig. De zit/eethoek is vaak gesitueerd in een hoek, de zogenoemde ‘polsterbank’.

zit- en eethoek
De woning is uitgerust met een aparte zithoek en een aparte eethoek. Indien de zithoek niet voldoende plaats biedt aan het maximaal aantal te reserveren personen voor de accommodatie, gaan we er vanuit dat u ‘eetstoelen’ bijplaatst.

slaapgelegenheid
Dit is bijvoorbeeld een slaapbank, vouwbed, uitklapbed of een bed dat bijgeplaatst kan worden.

Klantenservice

VakantiechaletsXL.nl doet er alles aan om het u 100% naar de zin te maken. Komt u bij het reserveren of tijdens uw verblijf in één van onze accommodaties toch iets tegen wat volgens u voor verbetering vatbaar is? Laat het ons dan s.v.p weten. U geeft ons daarmee de mogelijkheid om ons product en onze service te verbeteren.
Mail uw opmerkingen (eventueel aangevuld met foto’s) naar: info@vakantiechaletsXL.nl

Korte termijn-reservering

Is de periode tussen de datum van reserveren en de datum van vertrek korter dan 5 weken? In dat geval moet VakantiechaletsXL.nl bij de verhuurder navraag doen naar de beschikbaarheid van de accommodatie. Als de woning beschikbaar is, dan wordt uw aanvraag automatisch omgezet in een definitieve reservering (het streven is binnen 3 werkdagen). Wij attenderen u er op dat een aanvraag niet vrijblijvend is. Tussen het moment van aanvragen en de bevestiging van de reservering is een tussentijdse opzegging niet mogelijk. VakantiechaletsXL.nl neemt binnen 3 werkdagen contact met u op om de reservering zo mogelijk aan u te bevestigen.

Ligging van de woning

In bergachtige streken zijn sommige accommodaties tegen een berghelling aan gebouwd. Vanaf dal- of bergkant kan de ligging op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Wilt u zekerheid hebben over de exacte ligging van uw accommodatie (bijv. in verband met trappen e.d.) vraagt u dit dan expliciet. Veel van onze woningen zijn geselecteerd op een rustige en landelijke ligging. Houdt u er dus rekening mee dat uw mobiele telefoon niet altijd bereik heeft, dat sommige wegen onverhard zijn en/of dat de aanwezigheid van muizen en insecten in sommige gevallen niet te vermijden is.

Reisdocumenten en wettelijke bepalingen per land

Zorg ervoor dat u bij aanvang van uw reis beschikt over de juiste en geldige reispapieren. Dit geldt ook voor inentingsbewijzen e.d. voor uw huisdier. Houdt u tevens rekening met de wettelijke bepalingen van een land, zoals het verplicht meenemen van sneeuwkettingen, het hebben van winterbanden of bijvoorbeeld een verbandtrommel in de auto. Informeer bij de bevoegde autoriteiten welke reisdocumenten verplicht zijn en welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn in een land. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg er tevens voor dat u geïnformeerd bent over eventuele wegafsluitingen en/of openingsperioden van bepaalde doorgangswegen, met name in de bergen.

Tekst- en fotomateriaal

Evidente fouten of vergissingen in deze brochure of op onze website binden VakantiechaletsXL.nl niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld foldermateriaal of foto’ s is VakantiechaletsXL.nl niet verantwoordelijk. Ze zijn zorgvuldig uitgezocht en representatief voor de aangeboden accommodatie/verblijfsplaats en/of omgeving. Het is daarom mogelijk, dat de gereserveerde verblijfsplaats/accommodatie niet specifiek op de foto is afgebeeld.

Op vakantie in een chalet naar uw wensen?

Vraag advies op maat aan!